Skip links

Algemeen Nut Beogende Instelling

Algemeen Nut Beogende Instelling

Naam

Stichting El Desafío Foundation

RSIN: 8150.40.258

Contactgegevens:
Van der Hoevenplein 84
3072MK Rotterdam
[email protected]
www.eldesafio.org
+31 (0)6 5340 5758 (Dhr. L.J.J. Wemmenhove)

Doelstelling:
Het creëren van een inclusieve Argentijnse maatschappij met gelijke ontwikkelingskansen door de wortels van armoede te bestrijden en burgerparticipatie te stimuleren.

Beleidsplan:
• We hebben als regel dat tenminste 80% van onze inkomsten worden besteed aan de programma’s waar kinderen direct van profiteren. Door effectief te werken houden we de overheadkosten zo laag mogelijk.
• We ontwikkelen de programma’s en voeren ze ook zelf uit. Er geen andere organisaties in dit proces betrokken welke voor extra kosten zorgen.
• We ontvangen onze donaties van privé–personen, bedrijven, andere stichtingen/foundation en uit evenementen.
• Aangezien de corruptieniveaus in Argentinië hoog zijn, ontvangen we geen donaties van Argentijnse overheden of politieke instituties.
• We zijn en onafhankelijk en hebben dus geen links met politieke partijen of religieuze organisaties.
• We publiceren jaarlijks de financiële balansen op onze website eldesafio.org en hebben een ‘open book’ beleid voor ieder die onze financiën wil inzien.

Bestuur:
Dhr. L.J.J. Wemmenhove – Voorzitter
Mevr. M.C. Rognoni – Secretaris
Dhr. R. Piena – Penningmeester

KvK Nummer: 39090799

Beloningsbeleid:
De organisatie werkt op basis van vrijwilligers, alleen de Algemeen Directeur ontvangt het wettelijk brutominimumloon van €1.485,60 per maand (per 1-1-2014).

Verslag activiteiten 2018:
Klik hier voor de uitgebreide versie in het Spaans
Klik hier voor de korte versie in het Nederlands

Return to top of page