top of page

ANBI

Naam

Stichting El Desafío Foundation

 

RSIN

8150.40.258

 

Contactgegevens
Zalmstraat 103
3016DS Rotterdam
info@eldesafio.org
www.eldesafio.org
+31 (0)6 5340 5758 (Dhr. L.J.J. Wemmenhove)

 

Doelstelling
Het creëren van een inclusieve Argentijnse maatschappij met gelijke ontwikkelingskansen door de wortels van armoede te bestrijden en burgerparticipatie te stimuleren.

 

Beleidsplan

  • We hebben als regel dat tenminste 80% van onze inkomsten worden besteed aan de programma’s waar kinderen direct van profiteren. Door effectief te werken houden we de overheadkosten zo laag mogelijk.

  • We ontwikkelen de programma’s en voeren ze ook zelf uit. Er geen andere organisaties in dit proces betrokken welke voor extra kosten zorgen.

  • We ontvangen onze donaties van privé–personen, bedrijven, andere stichtingen/foundation en uit evenementen.

  • Aangezien de corruptieniveaus in Argentinië hoog zijn, ontvangen we geen donaties van Argentijnse overheden of politieke instituties.

  • We zijn en onafhankelijk en hebben dus geen links met politieke partijen of religieuze organisaties.

  • We publiceren jaarlijks de financiële balansen op onze website eldesafio.org en hebben een ‘open book’ beleid voor ieder die onze financiën wil inzien.

 

Bestuur
Dhr. L.J.J. Wemmenhove – Voorzitter
Mevr. M.C. Rognoni – Secretaris
Dhr. R. Piena – Penningmeester

 

KvK Nummer

39090799

 

Beloningsbeleid
De organisatie werkt op basis van vrijwilligers

 

Verslag activiteiten 2019-2020

Klik hier voor het jaarverslag 2019

Klik hier voor activiteiten 2020 (engels)

Click here for the vision 2021 (Spanish)

bottom of page