ANBI

Naam

Stichting El Desafío Foundation

 

RSIN

8150.40.258

 

Contactgegevens
Van der Hoevenplein 84
3072MK Rotterdam
info@eldesafio.org
www.eldesafio.org
+31 (0)6 5340 5758 (Dhr. L.J.J. Wemmenhove)

 

Doelstelling
Het creëren van een inclusieve Argentijnse maatschappij met gelijke ontwikkelingskansen door de wortels van armoede te bestrijden en burgerparticipatie te stimuleren.

 

Beleidsplan

  • We hebben als regel dat tenminste 80% van onze inkomsten worden besteed aan de programma’s waar kinderen direct van profiteren. Door effectief te werken houden we de overheadkosten zo laag mogelijk.

  • We ontwikkelen de programma’s en voeren ze ook zelf uit. Er geen andere organisaties in dit proces betrokken welke voor extra kosten zorgen.

  • We ontvangen onze donaties van privé–personen, bedrijven, andere stichtingen/foundation en uit evenementen.

  • Aangezien de corruptieniveaus in Argentinië hoog zijn, ontvangen we geen donaties van Argentijnse overheden of politieke instituties.

  • We zijn en onafhankelijk en hebben dus geen links met politieke partijen of religieuze organisaties.

  • We publiceren jaarlijks de financiële balansen op onze website eldesafio.org en hebben een ‘open book’ beleid voor ieder die onze financiën wil inzien.

 

Bestuur
Dhr. L.J.J. Wemmenhove – Voorzitter
Mevr. M.C. Rognoni – Secretaris
Dhr. R. Piena – Penningmeester

 

KvK Nummer

39090799

 

Beloningsbeleid
De organisatie werkt op basis van vrijwilligers, alleen de Algemeen Directeur ontvangt het wettelijk brutominimumloon van € 2.400 per maand (per 1-3-2020).

 

Verslag activiteiten 2018
Klik hier voor verslag van onze activiteiten in het Spaans

Klik hier voor het jaarverslag 2018

Klik hier voor de accountantsverklaring 2018

Click here for the annual report 2018

Click here for the accountant declaration 2018

Logo_blue.png